top of page

Plešite na pijanisticu

Polimorfnost glazbene kompozicije pijanistice Franke Meštrović ne ogleda se samo u  uobičajenom sviranju klavira, već uzima u obzir sve njegove mogućnosti koje instrument po svojoj građi i karakteristikama može pružiti. Takav pristup omogućio je prisutnost različitih glazbenih suzvučja koja ostavljaju dojam zvukova raznih instrumenata, a ne samo zvuka klavira.

 

Takav glazbeni pristup uvjetovao je i bio inspiracija koreografu i izvođačicama ove predstave koja nema narativni karakter već se, kao i sama glazba, ogleda u nizu asocijacija koje stvaraju međusobni odnos i komunikaciju. Kako u kompoziciji Franke Meštrović ima utjecaja motiva tradicijske glazbe, ali sasvim nenametljivo i kao osnovni motiv, tako se i pokret ove predstave igrao folklornim motivima transponiranim u suvremeni plesni rječnik.

 

Kompozitorica i izvođačica: Franka Meštrović

Koreograf: Rajko Pavlić

Izvođačice: Lara Bubić, Anđela Bugarija, Ida Jolić, Dora Stepušin, Kasija Vrbanac

bottom of page